Dịch Vụ chữa bệnh
Dịch Vụ chữa bệnh

1.   Phẫu thuật Hậu môn

a.  

 • Phẫu thuật truyền thống
 • Phẫu thuật khâu nối
 • Phẫu thuật thắt buộc
 • THD (Phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm doppler)

b.  

 • Phẫu thuật mở đường rò
 • Khâu lại
 • Thực hiện quy trình LIFT (thắt gian cơ thắt đường rò)
 • Các thao tác khác

c.  

d.  

2.  

 • Phẫu thuật mở ổ bụng và nội soi (rạch lỗ)

3.  

 • Phẫu thuật mở ổ bụng, phẫu thuật nội soi, rạch một lỗ duy nhất và phẫu thuật dùng robot.

4.  

5.  Rỗ hậu môn

 • Open and laparoscopic (keyhole)

6.  Phẫu thuật nội soi dạ dày

7.   Phẫu thuật nội soi

a.  Gastroscopy

b.  

 • bao gồm cắt bỏ bướu, đặt ống stent cho ung thư ruột
Tình trạng bệnh

1.  Bệnh về Đại Tràng và Trực Tràng

2.   Ruột Thừa

 • Viêm ruột thừa
 • Khối u ở ruột thừa

3.  Các Bệnh Về Hậu Môn

4.  

 • Thoát vị vùng bẹn
 • Thoát vị do bị rách từ vết thương sau phẫu thuật trước đây
 • Thoát vị vùng rốn